7/18/2011

LOST IN TRANSITION

PRESSITEADE

Näituse pealkiri:
Lost in Transition
Raamprojekt: Your Periphery Is My Center
Näituse toimumispaik: EKKM, Põhja pst 35, Tallinn
Näituse avamine:
Reede, 22. juuli kell 18.00
Näituse toimumisaeg:
23. juuli-28. august 2011
Näitus on avatud:
T-P 13-19
Näituse kuraator: Rael Artel (Pärnu)

Osalevad kunstnikud: Arnis Balcus (Riia), Wojtek Doroszuk (Krakov/Rouen), Alexei Gordin (Tallinn), Ivan Jurica (Bratislava/Viin), Flo Kasearu (Tallinn), Gergely Laszlo & Katarina Sevic (Budapest), Zampa di Leone(kunstniku sõnutsi pärit "Balkani persest"), Anna-Stina Treumund (Tallinn), Katarina Zdjelar (Belgrad/Rotterdam)

http://www.youtube.com/watch?v=sPlZWU8FcLU

Kas sa mäletad 1991. aasta suve? Suudad meenutada toonast ilma? Millega sa tegelesid 19. augustil? Kuidas sa veetsid oma õhtu? Kus sa viibisid ja kellega koos olid, kui kuulsid Kremlis toimunud riigipöördest? Millest sa rääkisid oma vanemate, sõprade ja naabritega? Mida räägiti riigitelevisioonis? Milline oli üldine õhkkond?
Arnis Balćus
Sellel suvel saab 20 aastat just tollest nädalast, kui sotsialistlik režiim kukkus ametlikult kokku ja Nõukogude Liit varises põrmu. Katse päästa koletut, düsfunktsionaalset süsteemi putshiga andis sellele hoopis surmahoobi ja tõi Ida-Euroopa geopoliitilises piirkonnas kaasa rahvusriikluse ning demokraatliku korra taaskehtestamise. Lisaks poliitilise süsteemi muutmisele kujundati aga veelgi radikaalsemalt ümber majanduse põhimõtteid, mis muutusid ühest äärmusest teise -- riigi kontrolli all tegutsenud nõukogulikust plaanimajandusest metsikuks kauboikapitalismiks. Sellele protsessile anti nimeks „üleminekumajandus” ning selle üheks peamiseks märksõnaks sai „erastamine”. Viimane muutis fundamentaalselt suhteid riigi ja kodanike, tootmisvahendite omanike ja tööliste ning kohaliku ja rahvusvahelise kapitali vahel. Reformide kaudu juurutati lisaks uut, euroremonditud arusaama edust, respektaablitest elustiilidest, töövormidest ning vaba aja veetmise viisidest.
Gergely Laszló & Katarina Śević
Kogetud raskusi kõrvale jättes, peetakse domineerivas ajaloolis-poliitilises diskursuses viimaseid aastakümneid positiivseks ja progressiivseks ajastuks, mis on kõigi endise Ida-Euroopa rahvaste elukvaliteeti parandanud. Avalikus sfääris käibiva peavoolumõtte järgi võitsime me kõik sellest 1991. aasta augustinädalast. See kehtib nii „meie” kui demokraatlike ja iseseisvate rahvusriikide kui ka „meie“ kui eraisikute kohta. Mulle näib, et on unustatud küsida - aga mida me kaotasime? Ja pärast nii radikaalset olukorramuutust - kas me oleme nende kiirete reformidega tekitatud muutuste tõttu endiselt segaduses?
Ivan Jurica

Eelpool kirjeldatud ajaloolised protsessid moodustavadki rahvusvahelise kaasaegse kunsti näituse „Lost in Transition” mõttekohad. 20 aastat pärast seda saatuslikku augustikuu päeva toimuv näitus üritab koguda ja esitleda valikut kriitilisi seisukohti endises Ida-Euroopas domineerivate sotsiaalsete reaalsuste ning viljeletud elustiilide kohta. Teoste valikuga soovin välja joonistada mõningaid majanduslikule ja sotsiaalsele olukorrale iseloomulikke arengusuundi, mis on tekitanud üleminekuperioodi igapäevaelus aga ka kunstimaailmas teatud väärtuste komplekte ja eluviise.
Näen näitusemeediumi mitte pelgalt intellektuaalse naudingu või põneva meelelahutuse eesmärgil teoste esitlemise võimalusena, vaid ka kui vahendit, mille abil konkreetsetele teemadele ja nähtustele tähelepanu juhtida ning nednde
üle arutelusid algatada.
Flo Kasearu
„Lost in Transition” on esimene projekt alustavast kaasaegse kunsti presentatsioonide sarjast „Your Periphery Is My Center”, mis uurib ja mõtestab endise Ida-Euroopa ja selle naaberregioonide sotsiaalse reaalsuse kõige erinevamaid, kunstnikele huvipakkuvaid aspekte.

Näitusega kaasneb seda tutvustav trükis, mida loodetavasti esitletakse avamisel.

Euroopa Kultuuripealinn Tallinn 2011 programmi kuuluv näitus avatakse 22. juuli õhtul, kell 18.00

Näitus toimub festivali „Patarei Kultuuritolm 2011” ja projekti „Your Periphery is My Center” raames.

Toetajad:
Eesti Kultuurkapital ja Ungari Suursaatkond Tallinnas

Lähem info:
Rael Artel
rael@publicpreparation.org
+372 56 229 213


Kakukaamera: Kas sa mäletad 1990. aasta suve? EE, 26.07.2011
http://www.ekspress.ee/news/areen/uudised/kakukaamera-kas-sa-maletad-1991-aasta-suve.d?id=49872109

Aro Velmet. "Lost in Transition" näitab Ida-Euroopa varjupoolt. ERR, 24.07.2011
http://uudised.err.ee/index.php?06231938

Janar Ala. Tesco Disco (briti Maxima). Postimees, 05.08.2011
http://www.postimees.ee/521318/tesco-disco-briti-maxima/

Riin Kübarsepp. Ringkäik üleminekusse eksinud Ida-Euroopas. EPL, 11.08.2011
http://www.epl.ee/news/kultuur/ringkaik-uleminekusse-eksinud-ida-euroopas.d?id=55512724

Andri Ksenofontov. Üleminekuga kaduma või üle läinud? Sirp, 12.08.2011
http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=12823:ueleminekuga-kaduma-voi-uele-laeinud-&catid=6:kunst&Itemid=10&issue=3354

PRESS RELEASE 18.07.2011

Exhibition title: Lost in Transition
Framework: Your Periphery Is My Centre
Venue: EKKM, Põhja pst 35, Tallinn, Estonia
Dates: Jul 22–Aug 28, 2011

Artists:
Arnis Balcus (Riga), Alexei Gordin (Tallinn), Wojtek Doroszuk (Krakow/Rouen), Ivan Jurica (Bratislava/Vienna), Flo Kasearu (Tallinn), Gergely Laszlo & Katarina Ševic (Budapest), Zampa di Leone (according to artist's words, from "the Arse of the Balkan"), Anna-Stina Treumund (Tallinn), Katarina Zdjelar (Belgrad/Rotterdam)

Curator:
Rael Artel (Pärnu)

Do you remember the Summer of 1991? Can you recall the weather? What did you do on August 19th? How did you spend your evening? Where were you and with whom, when you heard about the coup d'état in Kremlin, Moscow? What did you say to your parents, friends and neighbors? What was announced on public television? What was the atmosphere in general?
Wojtek Doroszuk
As of this summer, 20 years have passed since that week, when the Socialist regime officially fell and the Soviet Union collapsed. The attempt to preserve the monstrously dysfunctional system failed, and the putsch delivered to it a deathblow, reorganizing the order of nation-states and democracy in the geopolitical region of Eastern Europe. Besides the change of political system, economic principles were even more dramatically reshaped, from one extreme to another: from a state-operated Socialist plan-economy to wild and heartless cowboy-capitalism. To name this process, the term 'transitional economy' was used and 'privatization' became one of its keywords. Privatization changed fundamentally the relations between the state and its citizens, between the owners of the means of production and the workers, between local and international capital. With the reforms, previously held assumptions about valued and legitimate ways of living, working and spending leisure time were renovated, so to speak; reframed through the lens of Europe.
Zampa di Leone

In the dominant historical-political discourse, the last decades are perceived as a positive and progressive period, which, apart from the odd difficulty, have improved the quality of life in all the nations in former Eastern Europe. According to the understanding promoted in the mainstream, we all became winners that very week in August 1991; “we” as a region of democratic and independent nation-states, as well as "we" as private individuals. It seems to me that the question of what we may have lost has not been asked. And, after such a radical change in the surrounding situation, are we still lost in the confusion introduced by these rapid reforms?
Anna-Stina Treumund
The historical processes described above frame the subject of discussion for Lost in Transition, an international exhibition of contemporary art that aims to collect and present a selection of critical perspectives on the prevalent social realities and lifestyles generated and practiced in former Eastern Europe 20 years after that fatal August day. Through this assortment of works I wish to sketch out some characteristic developments in the economic and social situation that have given rise to particular sets of values and ways of living in the era of transition, both in everyday life as well as in the art world. I see the medium of exhibition not as a mere display of works for intellectual pleasure or exciting leisure time, but as a proposition to discuss particular aspects of social reality and power relations we face daily in this part of Europe.

Lost in Transition is a part of Your Periphery Is My Centre, a series of contemporary art presentations in various formats that examine ambivalent aspects of the life in former Eastern Europe and its neighboring regions.

The show is accompanied by publication: edited by Rael Artel, designed by Jaan Evart, published by PP Publications, 64 pages, in Estonian and English.

The exhibition is a part of official cultural program of Tallinn, European Capital of Culture 2011.

The show takes place in the framework of the festival Kultuuritolm 2011 and as a part of the project Your Periphery Is My Center.

Support:
Eesti Kultuurkapital, Hungarian Embassy in Tallinn

More information:
Rael Artel
rael@publicpreparation.org
+372 56 229 213


3 comments:

Anonymous said...

Tänuväärne muidugi, et midagi kultuuriliselt Tallinna sadamapiirkonnas toimub, kuid antud väljapanekult oleks oodanud natuke rohkemat: paraku kohalikuna (tallinnalasena) väljapanekut külastades jäi materjali ja infot napiks - oleks kindlasti saanud ilma suurema pingutuseta väljapanekut paremaks ja meeldejäävamaks muuta. Paraku ei jäänud sellega rahule..

rael artel said...

kurb kuulda, et väljapanek teie nõudlikku maitset ei rahuldanud. mul on sellest väga kahju. proovige 6nne kumu kunstimuuseumis, sealt leiate kindlasti midagi meelepärast ja meeldejäävat. kaunist suve jätku!
lugupidamisega, rael artel

casino online said...

check out this post http://onlinecasinoworld.weebly.com free online casino