6/13/2011

MUUSEUMI FAILID I: KOGUTUD PRINTSIIBID

EKKM pressiteade 13.06.2011

Euroopa kultuuripealinna aastal toimub Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi kollektsiooni esimene avalik presentatsioon

Muuseumi failid I: Kogutud printsiibid

Näituse avamine toimub LAUPÄEVAL, 18. juunil kell 18.00
Näitus jääb avatuks 17. juulini

Kunstnikud: Kertu Ehala & Ave Teeääre, Anders Härm, JIM, Johnson ja Johnson, Kai Kaljo, Elin Kard, Raul Keller, Kiwa, Laura Kuusk, Neeme Külm, Mari Laanemets, Marco Laimre, Alver Linnamägi, Marge Monko, Kaido Ole , Taavi Piibemann, Hanno Soans & Juri Kortšagin, SUPERFLEX, Johannes Säre, Triin Tamm, Reimo Võsa-Tangsoo& Shawn Pinchbeck & Sulo Kallas , Visible Solutions OÜ jt.

Samal ajal kui sündis idee Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumist, sündis ka idee Eesti kaasaegse Kunsti Muuseumi kollektsioonist, sest definitsiooni kohaselt on kollektsioon muuseumi peamiselt määratlev asi. EKKMi kollektsioon, nagu iga elav kollektsioon, on pidevas saamise ja muutumise protsessis. EKKMi kollektsioon ei ole aga tavapärane avalik või erakollektsioon, seda nii kontseptuaalsetel kui ka puhtmateriaalsetel põhjustel. Esiteks pole EKKMil kunagi olnud kollektsioneerimiseks eelarvet ning samuti on muuseumil võrdlemisi vähe hoidlapinda, kus oma kollektsiooni säilitada, rääkimata säilitamistingimustest. Samas ei soovinud me kunstnike töid ka päris tasuta saada ja ühineda nõukaaegste ”kunstinuijajate” stiilis väljapressimisega juhul muidugi kui kunstnikud on ise avaldanud soovi oma töid kollektsiooni annetada. EKKM kollektsioneerib kunsti peamiselt immateriaalsel kujul, idee tasandil, aga mitte ainult. EKKMi kogu on kontseptuaalne kogum teostest, ideedest ja mateeriast, mis suuremas osas on omandatud teatud sümboolse vahetustehingu kaudu. Paljudel juhtudel on kunstnikele tasutud tavapärasest majandustegevusest kõrvale juhitud vahenditest, teatud naturaalmajanduslike vahetuste abil või on saavutatud mõnel muul viisil kokkulepe teose omandamiseks. Laias laastus jagunevad omandatud teosed kolme gruppi:

a) omandatud kunstniku ja institutsiooni vahel aset leidnud kontseptuaalse tehingu teel
b) institutsiooni poolt strateegiliselt tellitud
c) kunstnikepoolsed annetused ja deposiidid EKKMi juures

Kollektsiooni üksikud teosed peaksid suures osas artikuleeruma ja materialiseeruma näituseprojektide raames ning seejärel jällegi dematerialiseeruma. Nii nagu kõigil muuseumitel, on ka EKKMi eesmärgiks oma kollektsiooni pidev kasvatamine ning laiendamine ning teatud ajavahemike tagant ka kollektsioonipõhiste kuraatorinäituste tegemine.
Näitus “Kogutud printsiibid”, kus EKKMI nelja esimese tegevusaasta jooksul kogutud töid esmakordselt näidatakse, üritab teoste kõrval eksponeerida ka nende omandamise viise. Muutes nähtavaks kontseptuaalse sümboolse kapitali liikumise, mis on toimunud institutsiooni ja kunstnike vahel, saavad nähtavaks ka seosed ja suhted, mis tavaliselt jäävad avalikkuse eest varjatuks. Samas on iga kunstiteose soetamise akt tõlgendatav ka teatud kunstilise aktina, institutsiooni “vastusena” kunstnikule, metakunstilise tõlgendusena, mis nüüd ja edaspidi kuulub lahutamatult teose juurde.

EKKMi toetab Euroopa kultuuripealinn Tallinn 2011.
Täname Eesti Kultuurkapitali, PERI, Sadolini.

pressiteate koostas
Anders Härm
EKKM juhatuse liige
Rohkem infot:
Tel 5084570
e-mail:
anders@kunstihoone.ee

http://virtualwallworld.blogspot.com/2011/07/museum-files-i-collected-principles.html


The first public display of
the collection of Contemporary Art Museum of Estonia
(EKKM)

MUSEUM FILES I: COLLECTED PRINCIPLES
June 19 - July 17, 2011

Opening Reception on Saturday, June 18th at 6 pm

Artists: Kertu Ehala & Ave Teeääre, Anders Härm, JIM, Johnson ja
Johnson, Kai Kaljo, Elin Kard, Raul Keller, Kiwa, Neeme Külm, Laura
Kuusk, Mari Laanemets, Marco Laimre, Alver Linnamägi, Marge Monko, Kaido
Ole, Taavi Piibemann, Hanno Soans & Juri Kortchagin, SUPERFLEX, Johannes
Säre, Triin Tamm, Reimo Võsa-Tangsoo & Shawn Pinchbeck & Sulo Kallas,
Visible Solutions OÜ


The collection of EKKM, which, like every living collection, is
continually supplemented is however not an ordinary public or private
collection, for both conceptual reasons related to the institutional
practices of EKKM and purely material reasons related to the lack of
money. Firstly, EKKM has never had any budget for collecting and EKKM
also has relatively little depository space for storing the collection,
not to mention the proper conditions for preservation. Yet, we didn`t
want to get the artists' works for free or to engage in blackmail like
the Soviet-era "art beggars". Therefore, EKKM collects primarily, but
not exclusively, intangibly -- at the idea level. The collection is a
conceptual set of works, ideas and matter, the majority of which is
acquired through symbolic exchanges if not the artists have decided to
donate the works. In many cases, the artists have been paid with
resources that are detached from ordinary economic activities by using a
barter system, or by using agreement that are reached for acquiring the
works of art in some other way. The acquisition of works can be roughly
divided into the following three groups:

a) through a conceptual transaction between the artist and institution;
b) strategic commissions by the institution;
c) donations and deposits.

The exhibition titled /Collected Principles/, during which the works
collected during EKKM's first four years of operation will be exhibited
for the first time, will try to demonstrate the manner of acquisition
along with the works of art. By making the movement of symbolic
conceptual capital between the institution and artist visible, the
connections and relationships that are usually hidden from the public
will also become visible. At the same time, the act of acquiring a work
of art can also be interpreted as an artistic act -- an institution's
"answer" to the artist; as a meta-artistic interpretation which now and
hereafter will be an indivisible part of the work of art.

press release was compiled by
Anders Härm
EKKM Board
more info:
tel: +372 50 84 570
e-mail: anders@kunstihoone.ee

thanks to: Eesti Kultuurkapital, PERI, Sadolin