8/30/2011

TUMEDUS, TUME / DARKENSS, DARK

esseenäitus
TUMEDUS, TUME

Raoul Kurvitz
kunstnikud: Jaak Kadarik, Kirke Kangro, Alice Kask, Raoul Kurvitz, Mari Laanemets & Killu Sukmit, Marco Laimre, Marko Mäetamm, Jüri Palm, Johannes Saal, Ene-Liis Semper, Hanno Soans, Andres Tali, Jaan Toomik
kuraator:
Anders Härm

Näituse avamine LAUPÄEVAL, 3. septembril kell 20.00
Näitus on avatud 04.09.- 02.10.2011

Euroopa Kultuuripealinna aasta näitusteprogrammi EKKMis lõpetab pretensioonikalt esseenäituseks tituleeritud „Tumedus, tume“. Näituse idee sai alguse mitmest üsna erinevast impulsist. Üks neist oli kahtlemata mõne aasta tagune Johannes Saali personaalnäituse kogemus Tartu Kunstimuuseumis, teine kuraatori aastatepikkune „kooseksistents“ Tallinna Kunstihoone kogusse kuuluvate Jüri Palmi maalidega ning kolmas juba aastaid vaevanud soov mingil viisil näitusevormis kontseptualiseerida sajandivahetuse eesti kunsti peavoolus domineerinud transgressiivse kehalisuse motiivid, millele Palm ja Saal teatud ajaloolise perspektiivi lisasid.

Jüri Palm
Nendele eraldiseisvatele ja hajali uitmõtetele inspireeris midagi kontseptuaalse raami sarnast aga lõpuks Raoul Kurvitzi eelmisel aastal avaldatud cover ja video Jesse Colin Youngi laulust „Darkness, Darkness“. Seejärel hakkasid käesoleva leitmotiivid ka mingis mõttes selgemat kuju omandama ning mitmete asjaolude kokku- ja äralangemise tõttu avanes ootamatult võimalus need ideed EKKMis kohe ka näitusena realiseerida.


Marco Laimre
Näituse “Tumedus, tume” märksõnadeks võiksid olla: vaimsed häired, ahistus kultuuris, autoagressioon, vägivald, seksuaalsus, morbiidsus, kannatus, jne. Loetelu ei ole täielik, kuid annab siiski mingi pildi sellest, millega kohtumist näitusesaalis ei ole võimalik vältida.


Marco Laimre
Näitus algab mõtteliselt Johannes Saalist, kelle teoseid küll näitusel ei ole ning päädib Hanno Soansi spetsiaalselt sellele näitusele valminud järjekordse veretekstiga sarjast „Absolut Nafta“. Ülejäänud teosed peaksid siis mahutuma nii kronoloogilises kui ka temaatilises plaanis nende vahele.


Hanno Soans

Samas ei pretendeeri näitus „tumeda elutunnetuse“ motiivide täielikule ärakirjeldamisele Eesti 20. ja 21. sajandi kunstiloos. Lisaks piirasid teoste valikut nii EKKMi eksponeerimisvõimalused kui ka maht; välja on jäetud üldtuntud hitid nagu Ene-Liis Semperi „FF/REW“ või Jaan Toomiku „Mees“. Näituse raskuspunkt on kahtlemata 90ndate lõpu 00ndate alguse teostel, eksponeeritud on võib-olla mingis mõttes vähemtuntud, seni vähem tähelepanu pälvinud või suisa unustatud teoseid nii eelmainitud kui ka teiste autorite loomingust. Sageli neid ongi eksponeeritud üks, paremal juhul kaks korda ja sedagi kümme-viisteist aastat tagasi. Aastatega on kasvanud peale aga põlvkon(na)d, kes pole neid töid kunagi näinud. Ja kindlasti pole neid teoseid nähtud sellistes seostes nagu nad siin on.

Ene-Liis Semper
Taolised esseistlikud teemanäitused on enamike muuseumide näitusepraktikas üsna tavalised. Kuigi seda tüüpi näitused annavad võimaluse vaadata teatud perioodi kunstiprotsesse teisiti kui tavapärasesse kunstiajaloolisse raami surutuna või lihtsalt kontseptualiseerimata kujul ajaloolisi „hitte“ vaatajate ette paisates, on meil neid seni võrdlemisi vähe tehtud. See formaat võimaldab tekitada kooslusi kunstnikest ja teostest, mis tavapärases olukorras võib-olla omavahel ei seostu.

pressiteate koostas
Anders Härm
info:
anders@kunstihoone.ee
tel: 5084570

täname Eesti Kultuurkapitali, AVISIOONi, Euronicsit
eriline tänu: Tartu Kunstimuuseum, Tallinna Kunstihoone
Tanel Veenre. Elu kõrvalteel sündinud kunst. EPL, 29.09.2011Andres Tali


essay exhibition
DARKNESS, DARK

artists:
Jaak Kadarik, Kirke Kangro, Alice Kask, Raoul Kurvitz, Mari Laanemets & Killu Sukmit, Marco Laimre, Marko Mäetamm, Jüri Palm, Johannes Saal, Ene-Liis Semper, Hanno Soans, Andres Tali, Jaan Toomik
curator:
Anders Härm

Exhibition opening: SATURDAY, September 3rd at 8 pm
Exhibition will be open from September 4th through October 2ndKillu Sukmit & Mari Laanemets
The exhibition program for the Capital of Culture year at EKKM will come to an end with Darkness, Dark, that has pretentiously been called an essay exhibition. The idea for this started from several different impulses. One was undoubtedly the experience of Johannes Saal’s solo exhibition at the Tartu Art Museum. Another is the curator’s yearlong “coexistence” with Jüri Palm’s paintings that belong to the collection of the Kunsthalle Tallinn. And the third is a wish, which has been around for years, to somehow conceptualize the corporal motifs that dominated the mainstream of turn-of-the-century Estonian art to which palm and Saal provided some historical perspective. However, a conceptual framework for these separate and dispersed whims was finally created by the cover and video of Jesse Colin Young’s song Darkness, Darkness that Raoul Kurvitz produced last year. Thereafter, in some sense, these leitmotifs started to acquire a clearer form and, due to the coincidence and cancellation of several circumstances, an unexpected opportunity appeared to immediately realize these ideas as an exhibition at EKKM.Marko Mäetamm


The exhibition starts with Johannes Saal – an Estonian postwar era painter - and ends with the latest work by Hanno Soans from his Absolute Oil series of blood texts especially made for this exhibition. The remaining works should fit between them both chronologically and thematically. At the same time, the exhibition does not claim to provide a complete description of the motifs of “dark life cognizance” in Estonian art of the 20th and 21st centuries. After all, the selection is limited by the exposition possibilities at EKKM and also the volume, which establish definite limits for the exhibition. The exhibition lacks both works and authors that could be associated with the main theme. Such well-known hits like Ene-Liis Semper’s FF/REW or Jaan Toomik’s Man are also missing. The exhibition definitely focuses on the late 1990s and early 2000s and includes the works of these and other artists that are perhaps less well-known, have attracted less attention or have actually been forgotten. Often they have been displayed once, or twice at most – ten or fifteen years ago. However, during these years a generation (or generations) has grown up who have never seen these works. And they have definitely never been seen in the context in which they are seen here.

Jaak Kadarik
Such themed essay-like exhibitions are quite common in the exhibition practice of most museums. Although such exhibitions provide an opportunity to examine the artistic process of a certain period outside the usual framework of art history and not by simply flinging historical “hits” before the viewers, we have had few such exhibitions to date. This format allows associations to be developed between artists and works that might not be linked in ordinary circumstances.
press release prepared by:
Anders Härm
info:
anders@kunstihoone.ee
tel: 5084570

Alice Kask


we thank the Cultural Endowment of Estonia, Avisioon, Euronics
special thanks to: Tartu Art Museum, Kunsthalle Tallinn