6/10/2010

EKKM - EEMIL KARILA KUNSTI MUUSEUM / CAME - CONTEMPORARY ART MUSEUM of EEMILAvamine REEDEL, 18. juunil kell 18.00
Näitus on avatud 19. juunist - 18. juulini

http://www.youtube.com/watch?v=Fx17jwmqKsE


Vastuolulised primaadid / Conflicted Primates

(Isegi) Kunstnik tahab olla vaba. Kunstimaailmas jääb ta aga sageli muuseumide, kuraatorite, kunstiajaloolaste ja ajakirjanike mängukanniks. Kunstniku ja tema kunsti positsioon sõltub nende esitõlgendajate ja kontekstualiseerijate arvamustest kes sageli sõnastavad ka tõeseks peetava tõlgenduse tema kunsti kohta. Kuidas on kunstnikul võimalik emantsipeeruda? Asutades iseenda muuseumi. Olles vabanenud kunstimaailma pealisehitisest, saab ta tõepoolest keskenduda oma teemade ja ideedega maadlemisele. Ja kui ta kaotab ka iseenda muuseumiuniversumis, võib ta süüdistada üksnes iseennast. Kindluse mõttes on võibolla hea süüdistadagi. Sellega võidab sümpaatiat ning märtrioreooli.


Vastuolulised primaadid / Conflicted Primates

Ideoloogia mõistel on mitu tähendust. Vahest kõige tavalisem käsitlus on selline, kus ideoloogia on paha, see on mingit inimeste gruppi ühendav suletud maailmavaade või veendumus, mida ei kritiseerita. Kritiseerimiskeeluga kaasneb teadvustamatus: ideoloogia tegelik struktuur, eesmärk ja see kelle huve ta kaitseb, jääb ideoloogia pooldajatele varjatuks. Väga väheseid inimesi orjastatakse püssiga ähvardades, päris paljusid toidunappusega, aga peaaegu kõiki orjastavad ideed, mille nad on omaks võtnud neid mõistmata, aga mida nad innukalt toetavad.Ideoloogia ei pea aga ilmtingimata olema sellise pimedusel ja eelarvamustel põhineva grupiidentiteedi vormiks. Kas ei võiks öelda neutraalselt ja lihtsalt, et ideoloogia on sama mis korrastatud ideede süsteem? Neid on häid ja halbu, loogilisi ja ebaloogilisi, samuti tegelikkust varjavaid ja seda valgustavaid.


Omavahel / Between You and Me

Üks kunstniku eesmärke on närida läbi võimul olevate ideoloogiate soosingu põhjused, kaevata välja nende ridade vahele kirjutatud väärtused ja eesmärgid – ja luua neile vajadusel alternatiive mõeldes välja omi ideoloogiaid. Hambad irevil, südames hirm, keel põses, rebasesaba kaenlas… aga siiski otsekoheselt.

Oma väikeses ideoloogiatehases on kunstnik oma ideeliste uurimuste laboratoorium ja laborirott. Seetõttu on iga teos ka sellel näitusel kunstniku autoportree. Loodetavasti ei ole see pelk nartsissism, vaid pragmatism. Et mõista ühiskonda, on üksikisikul vaja kõigepealt mõista enda rolli ja kohta. Ilma seda mõistmata jääb ta kuni surmani ja selle järelgi teiste mängukanniks.

Berliinis 31.5.2010

Eemil Karila

Näitusel on eksponeeritud videod, installatsioonid, fotod, kollaažid ja objektid. Kõik teosed on aastatest 2009-2010

Martin Rünk. Kunstnik kohtub jõuluvanaga. Sirp, 22.07.2010

EEMIL KARILA (sündinud Rovaniemis 1978) on soome kunstnik, kes elab ja töötab Berliinis. Ta on õppinud Eesti Kunstiakadeemias (1997-2002), vahepeal aasta Venezuelas Instituto de Artes Plasticas de Armando Reveron, Caracases (1999-2000) ning Helsinki Kunstiakadeemias (2006-2008). Tema viimatised isiknäitused toimusid Program gallerys Berliinis, Vartai gallerys Vilniuses mõlemad 2009 ning Rovaniemi Kunstimuuseumis (2008). Aastal 2009. aastal osales ta Ban-Parentsi kunstibiennaalil; tegemist oli rändnäitusega mida eksponeeriti Oslos, Tråmsos, Rovaniemis, Murmanskis, Moskvas ja Helsinkis. 2009. aastal osales Karila Neeme Külma kureeritud näitusel "TDK" EKKMis ning 2003. aastal toimus tema isiknäitus Tallinna Linnagaleriis. Koos Kalle Lampelaga moodustavad nad Contemporary Santa Claus Artist Associationi.

Täname: Eesti Kultuurkapital

Lisainfo: Anders Härm (5084570) või Neeme Külm (56636623)


CAME, Contemporary Art Museum of Eemil

Opening: FRIDAY, June 18th at 6 pm
Exhibition is open from June 19th to July 18th

CAME (Contemporary Art Museum of Estonia)
Põhja pst. 35
Wed-Sun 1 to 7 pm


Hotell Tallinn / Hotel Tallinn

(Even) Artists want to be free. However, in the art work they are often the playthings of museums, curators, art historians and journalists. The position of artists and their art depends on the opinions of the initial interpreters and contextualizers, who often formulate interpretations about their art, which are accepted as the truth. How can artists be emancipated? By establishing their own museum. Having been freed from the superstructure of the art world, they can concentrate on wrestling with their themes and ideas. And if they lose themselves in the museum universe, they can only blame themselves. Just to be sure, maybe it is good to blame oneself. One can gain sympathy and acquire the aura of a martyr.


Hotell Tallinn / Hotel Tallinn

Ideology has many meanings. The most usual is that ideology is bad; it is a closed worldview or conviction, which unites a group of people and is never criticized. The ban on criticism is accompanied by unawareness: the actual structure, objective and those whose interests are being protected are hidden from the adherents of the ideology. Very few people are enslaved by threats of force, many are enslaved by the lack of food, but almost everyone is enslaved by ideas that they accept without really understanding what they are enthusiastically supporting.

However, ideologies need not be a form of group identity that is based on blind faith and preconceptions. Couldn’t one neutrally and simply say that ideology is the same as an organized system of ideas? It can be good or bad, logical or illogical, and it can conceal or reveal reality.
One objective for artists is to get a grasp on the reasons for favoring the ideologies in power, to unearth the values and goals hidden between the lines – and to create alternatives if necessary by formulating their own ideologies. With teeth grinning, fear in one’s heart, tongue in cheek, with an ace up one’s sleeve, but still candidly.

In their small ideological factories, artists are the laboratory and lab rats for their visionary research. Therefore, every work in this exhibition is an artist’s self-portrait. Hopefully, it is not narcissism, but pragmatism. In order to understand society, an individual must first understand his or her own role and place in it. Without understanding this, he or she will be the plaything of others until death and even thereafter.

Berlin 31 May 2010

Eemil Karila

The exhibition includes videos, installations, photos, collages and objects. All the works date from 2009-2010

http://alastonkriitikko.blogspot.com/2010/06/nayttelykuvia-144-virossa-23.html

Eemil Karila (born in Rovaniemi in 1978) is a Finnish artist who lives and works in Berlin. He studied at the Estonian Academy of Arts (1997-2002), in Venezuela at the Instituto de Artes Plasticas de Armando Reveron in Caracas (1999-2000) and at the Helsinki Art Academy (2006-2008). His recent solo shows took place at the Program Gallery in Berlin, at the Vartai gallery in Vilnius ( both in 2009) and at the Rovaniemi Art Museum (2008). In 2009 he participated at the Ban-Parents Art Biennial, which was a travelling show that was exhibited in Oslo, Tråmso, Rovaniemi, Murmansk, Moscow and Helsinki. In 2009. Karila participated at the exhibition “TDK” (curated by Neeme Külm) at the EKKM and in 2003 held a solo show at Tallinn City gallery Together with Kalle Lampela they form Contemporary Santa Claus Artist Association.

Thanks to the Cultural Endowment of Estonia

Additional information: Anders Härm (+372 50 84 570) or Neeme Külm (+372 56 636 623)