9/08/2008

KÕIK TAHAKS KÕNELDA12.09.-28.09.2008

Osalevad: Andrus Lauringson, Anna-Stina Treumund, Berit Teeäär, Epp Kubu, Eva Labotkin, Liina Guiter, Mai Sööt, Margit Lõhmus, Rael Artel


eva labotkin

SIRP 12.09.2008
http://www.sirp.ee/index2.php?option=content&task=view&id=7470

EESTI EKSPRESS 26.09.2008
http://paber.ekspress.ee/viewdoc/FFC882107EB29BB6C22574CC0050A126

Neljapäeval, 11. septembril kell 18 avatakse Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis kollektiivne kunstiprojekt "Kõik tahaks kõnelda".

Kaheksa noore kunstniku koostööna valminud näitus käsitleb kommunikatsioonist küllastunud (linna)keskkonna ja indiviidi suhte erinevaid vorme ja paineid; sotsiaalse tiheliolekuga kaasnevat personaalset niheliolekut. Üha suurema rafineerituse poole liikuv keskkond teeb heameelt. Tundlikuma, kiirema reaktsiooniga, puhtama, otstarbekama, veatult toimiva ühiskonnasüsteemi ilmumine on kui ennast ise täideviiv ennustus. Kuid areneva süsteemi sisepinged tekitavad kommunikatsi-oonikatkestusi selle osade vahel, valget müra ja musta masendust. Nende tühikute jaoks loob kõigi ja kõigega arvestav ühiskonnamudel samuti omad suhtlusvormid. Nii saavadki varsti kõik kõnelda.berit teeäär

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital, EKKM, EKA.

Lisainformatsioon: Berit Teeäär, mobiil: 5346 7245anna-stina treumund


liina guiter


andrus lauringson


margit lõhmus


mai sööt


epp kubu


eva labotkin


margit lõhmus

fotod Reimo Võsa-Tangsoo