7/19/2010

NEXT TO NOTHING

Tallinn 2011 - Euroopa Kultuuripealinn esitleb
Näitus on avatud 24.07.- 22.08.2010

Tõnis Saadoja

kunstnikud: Ēriks Božis (LAT), Martin Creed (GBR), Dénes Farkas, Kiwa, Fred Kotkas, Neeme Külm, Kaido Ole, Taavi Piibemann, Johanna Reich (GER), Tõnis Saadoja, Tarmo Salin, Hanno Soans, Triin Tamm, Toomas Thetloff, Laura Toots
kuraator:
Anders Härm

But I say, we are next to nothing!
We are nothing, next to nothing, we are nothing
Darkseed Next To Nothing, 2005

Triin Tamm

Võibolla tõesti ei ole sellel saksa gootirockibändil näitusega ”Next To Nothing” mitte miskit pistmist, seos ise on sama hea kui olematu, next to nothing. Kuid võibolla seob seda massiivselt ekspressiivset eneseeitust näitusel osalevate kunstnike autoripositsioonidega siiski selle sama eituse kaudu toimiv enesemanifestatsioon – meid peaaegu ei ole aga me oleme siiski.

Kaido Ole

Kui pisut “kiwaloogilise” bravuuriga väljenduda, siis toovad näitusel osalevad kunstnikud meile teateid ühe ja nulli, “olemise ja ei miski” vahemaastikelt, kus sel moel aktualiseeruvad küsimused on oma iseloomult pigem eksistentsiaalset kui mingit muud laadi. Ent välistada ei saa ka poliitilisi, psühhoanalüütilisi ja fenomenoloogilisi tõlgendushorisonte, mis siit diskreetselt avaneda võivad.

Dénes Farkas

Näitusel on eksponeeritud viieteistkümne kunstniku teosed (videod, installatsioonid, fotod, maalid, objektid) mis testivad EKKM-i vaimset ja füüsilist vastupidavust ”valge-kuubi kunsti” rünnakutele ja vastupidi. Suur osa teoseid on valminud spetsiaalselt selle näituse tarbeks, teine osa on selleks näituseks kohandatud, väga paljusid teoseid eksponeeritakse Eestis esmakordselt. Kaasa teevad kolm väliskunstnikku, kelle hulgas kõige tähelepanuväärsem nimi on kahtlemata Martin Creed, sajandivahetuse üks olulisemaid briti kunstnikke.

Martin Creed

Kui valgel kuubil on maagiline võime muuta kunstiks ükskõik mida, siis endistel tööstushoonetel on kalduvus kunsti endas hoopis ära kaotada, tasalülitada. Näitus mingis mõttes katsetabki, kuidas selline väljenduselt hüperminimalistlik, kohati laushermeetiline kunst selle kõike muud kui teost pühitseva ruumilise olukorraga toime tuleb.

Eriks Boźis

Kuna EKKM saab näitusetegevust harrastada üksnes suvekuudel, on võibolla imelik kutsuda seda väljapanekut EKKM-i suvenäituseks, aga seda ta kahtlemata on. Kergekaalulisus, mis sedasorti ettevõtmisi iseloomustama kipub, on antud juhul siiski pigem kontseptuaalset laadi ning tuleneb sellest, et osalevad kunstnikud väljenduvad lakooniliselt ning suhestuvad ruumiga kontekstuaalselt. Nende personaalset kunstiajalugu silmas pidades on siin vältimatuks taagaks pigem Duchamp, Baldessari ja isegi Rothko kui Dali, Picasso, või isegi Warhol.

pressiteate koostas Anders Härm

Lisainfo tel +372 5084570
anders@kunstihoone.ee


Näitust toetab Eesti Kultuurkapital
Eriline tänu Maria Arusoo, Solvita Krese, Kaarina Ormio, Rowena Chiu ja Hauser & Wirth Gallery, Zürich & London

Tallinn 2011 – European Capital of Culture presents:

NEXT TO NOTHING

The exhibition will be open from July 24th to August 22nd

Laura Toots

artists: Ēriks Božis (LAT), Martin Creed (GBR), Dénes Farkas, Kiwa, Fred Kotkas, Neeme Külm, Kaido Ole, Taavi Piibemann, Johanna Reich (GER), Tõnis Saadoja, Tarmo Salin, Hanno Soans, Triin Tamm, Toomas Thetloff, Laura Toots
curator: Anders Härm


But I say, we are next to nothing!
We are nothing, next to nothing, we are nothing
Darkseed Next To Nothing, 2005


Perhaps this German gothic metal band really has nothing to do with this exhibition, which is entitled Next to Nothing, the connection itself is as good as nonexistent – next to nothing. However, maybe this massively expressive self-denial is related to the positions of the exhibiting artists through the selfmanifestation that takes places through this denial – we almost don’t exist, but we still do.

Neeme Külm

To use a bit of bravura, the artists participating in the exhibition bring us messages from the landscapes between one and zero, “being and nothingness”, where the questions that are thereby actualized are more existential in nature than anything else. However, one cannot rule out political, psychoanalytical or phenomenological interpretive horizons that may discretely unfold from here.

Hanno Soans

The works (videos, installations, photos, paintings and objects) of fifteen artists are on display, which test the EKKM spiritual and physical endurance against the attacks of “white-cube art” and vice versa. A large number of the works have been completed especially for this exhibition; others have been adapted for this exhibition; and many are being displayed in Estonia for the first time. Three foreign artists are participating, of whom the most notable is undoubtedly Martin Creed – one of the most important contemporary British artists.

Tarmo Salin


If white cubes have the magical ability to make anything into art, then former industrial spaces have the tendency to swallow the art – overpower it. In some sense, the exhibition is an experiment to see how expressively hyper-minimalistic art, that is sometimes totally hermetic, can cope with a spatial situation that is anything but commemorative of the works.

Since the EKKM can only organize exhibitions during the summer months, it may seem strange to call this EKKM’s summer exhibition, although it undoubtedly is. In this case, the lightweightness, which tends to characterize these types of undertakings, is more conceptual in nature and is based on the fact that the participating artists express themselves laconically and relate to space contextually. Keeping their personal artistic histories in mind, the emphasis is inevitably on Duchamp, Baldessari and even Rothko rather than Dali, Picasso or even Warhol.

Press release prepared by Anders Härm

Additional information: tel +372 5084570
anders@kunstihoone.ee

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia

Special thanks to Maria Arusoo, Solvita Krese, Kaarina Ormio, Rowena Chiu and Hauser & Wirth Gallery, Zürich & London